Tietosuojaseloste

27.08.2022

Rekisterinpitäjä
Vaasan Karate-Do Shotokan ry
Y-tunnus 2092214-1
shotokan.vaasa@gmail.com
+358(0)50 3341019
Keräämme henkilötietoja jäsenrekisteriä varten.
Henkilötietojen keräämisen perusteena on yhdistyksen lakisääteiset velvoitteet sekä toiminnan markkinointi.
Kerättyjä henkilötietoja ovat:
  - Nimi
  - Ikä
  - Asuinpaikka
  - Yhteystiedot, alaikäisillä myös huoltajan
  - Valokuvien käsittelyyn pyydetään suostumus erikseen

Henkilötietoja käsittelee seuran hallitus, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille.
Henkilötietoja säilytetään seuran jäsenenä olemisen ajan, poislukien valokuvat joiden säilyttämiseen ja julkaisemiseen on saatu lupa.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa sekä korjata rekisteriin tallennetut henkilötiedot ja muuttaa suostumustaan valokuvien käsittelyä koskien.
Niin ikään rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamisen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”)