3

KARATE-DO SHOTOKAN

VÅR INRIKTNING


I vår förening tränar vi både traditionell och praktisk karate. Vår träning baseras på ortodox Shotokan med stark inriktning på effektivitet och praktisk tillämpning. Vi är en öppensinnad och vänlig karateförening som välkomnar alla oavsett bakgrund, ålder eller erfarenhet.

Våra träningsläger är ofta öppna för alla praktiskt intresserade kampsportsutövare, oavsett inriktning. Vår verksamhet riktar sig till både barn och vuxna. Den traditionella träningen handlar om att vara avslappnad, lära sig rätt form på tekniker, att kunna röra sig, att hitta rätt timing och avstånd, att kunna använda hela kroppen och få en bra ”body condition”.

Vi fäster stor vikt vid olika katan, eftersom kataträningen är karatens själ och hjärta. Vi tränar även kumite, till stor del baserat på de olika katorna. Vapenträning hör även till den traditionella biten. Den praktiska träningen handlar om att lära sig tillämpa de traditionella träningsmetoderna i verkliga situationer. Praktisk träning är konkret självförsvar i olika situatione. En viktig del är tolkningar av katateknikerna, dvs bunkai. Högre upp i graderna blir "live training" en betydande del av träningen, eftersom vi strävar till att utveckla vår kunskap på det praktiska planet.

Vårt gradueringssystem är rättvist, jämlikt och sporrande. Vi motiverar våra medlemmar att inom utsatt tid ha möjlighet att nå nästa nivå. Vårt gradueringssystem är godkänt av World Combat Association. Vi motsätter oss politiska aspekter och strävar efter en avslappnad och vänlig atmosfär. För oss är vi-andan det allra viktigaste eftersom varenda länk i kedjan räknas, och därför ordnar vi även regelbundet sociala aktiviteter utanför träningarna.

WORLD COMBAT ASSOCIATION


Vår takorganisation är World Combat Association. Vår förening är den första medlemmen av WCA i Finland. Organisationen samlar kampsportsutövare från hela världen som vill fokusera på praktisk träning. WCA grundades 2008 efter många års efterfrågan på en öppensinnad organisation för praktiskt intresserade kampsportsutövare. Instruktörer som velat se utanför ramarna och träna utanför sin egen organisation hade länge efterfrågat detta.

Redan 1993 grundade Peter Consterdine och Geoff Thompson Brittish Combat Association. Peter Consterdine är ordförande och chefsintruktör i WCA och Iain Abernethy är chefsinstruktör för internationella medlemsföreningar. WCA är ett hem för kampsportare som vill fördjupa sig i den praktiska biten av kampsport, hur man anpassar sin kunskap till verkliga situationer. Den viktigaste principen inom WCA är att det inte finns några politiska agendan. Medlemsföreningarna kan fritt träna vad som helst och är inte styrda i någon bestämd riktning. Tvärtom uppmuntras instruktörerna att vid be ov se utanför sin egen träning och söka intressanta träningsmetoder annanstans.

Peter och Iain tror inte på att begränsa friheten att utvecklas, de säger att genom att bygga murar runt människor, försöker människorna endast hitta sätt att klättra över murarna.

Utöver oss finns det även en annan WCA-medlemsklubb i Finland, Yamamichi Karate Club Turku, som också följer WCA:s principer och är ofta involverade i seminarier både i Finland och i Europa

HISTORIA


Vår förening grundades 1982. 1982-2016 var vi medlemmar av den internationella KDS (Karate-Do Shotokai) organisationen. Shotokai betyder Shotos grupp, där Shoto är en pseudonym för Gichin Funakoshi, den moderna karatens grundare. Det officiella grundandet av Shotokai-organisationen skedde i samband med Gichin Funakoshis begravningsarrangemang. Nämnvärda personer som deltog i grundandet var Shigeru Egami, chefsinstruktör inom Shotokai Dojo och Genshin Hironishi, president inom Shotokai.

1965 grundade Sensei Mitsusuke Harada KDS-organisationen för att lära ut ortodox Shotokan Karate så som han har lärt sig den, utan tekniska eller politiska influenser från andra inriktningar. Detta är vår bas i träningen och härifrån har vi vidareutvecklat vår egen väg, vår egen karate-do.