3

KARATE-DO SHOTOKAN

SUUNTAUKSEMME


Seurassamme harjoitellaan sekä perinteistä että käytännöllistä karatea. Harjoituksemme perustuvat ortodoksiseen Shotokaniin, vahvalla suuntauksella toimiviin ja käytännöllisiin sovelluksiin. Seuramme on avomielinen ja ystävällinen. Hyväksymme kaikki taustaan, ikään tai kokemukseen katsomatta.

Harjoitusleirimme ovat usein avoimia kaikille kamppailulajeja harrastaneille, jotka ovat kiinnostuneita käytännöllisistä harjoitusmuodoista. Toimintamme on suunnattu sekä lapsille että aikuisille. Perinteiseen harjoitteluun kuuluu rentous, tekniikoiden oikeat muodot, liikkuminen, oikean ajoituksen ja etäisyyden löytäminen sekä koko vartalon käyttäminen hyvän "body conditionin" saavuttamiseksi.

Katat ovat tärkeä osa-alue, koska kataharjoitus on karaten sielu ja sydän. Harjoittelemme myös kumitea, hyvin pitkälti perustuen erilaisiin katoihin. Aseharjoittelu kuuluu myös perinteiseen harjoitteluun. Käytännöllinen harjoittelu suuntautuu perinteisten harjoitusmuotojen soveltamiseen oikeissa tilanteissa. Käytännöllinen harjoittelu on siis konkreettista itsepuolustusta erilaisissa tilanteissa. Tärkeä osa on katatekniikoiden tulkinta, eli bunkai. Korkeimmilla vyöarvoilla tärkeä harjoitusmuoto on "live training", koska haluamme jatkuvasti kehittää käytännöllistä osaamista.

Graduointijärjestelmämme on oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja kannustava. Motivoimme jäseniämme kehittymään seuraavalle tasolle ennalta määritellyssä ajassa. Graduointijärjestelämämme on World Combat Associationin hyväksymä. Vastustamme poliittisia agendoja ja tähtäämme rentoon ja ystävälliseen ilmapiiriin. Meille yhteishenki on kaikesta tärkein, koska ketjun jokainen osa on tärkeä. Sen takia järjestämme harjoitusten lisäksi myös säännöllisesti sosiaalisia aktiviteettejä.

WORLD COMBAT ASSOCIATION


World Combat Association on kattojärjestömme. Olemme ensimmäinen suomalainen WCA-jäsen. Organisaatio kerää käytännöllisistä harjoitusmenetelmistä kiinnostuneita kamppailuseuroja ympäri maailmaa. WCA perustettiin 2008, monen vuoden kovan kysynnän jälkeen. Ohjaajat, jotka halusivat katsoa raamien ulkopuolelle ja harjoitella oman organisaation ulkopuolella olivat pitkään etsineet avomielistä organisaatiota, missä käytännöllinen harjoittelu olisi pääpiirre.

Peter Consterdine ja Geoff Thompson perustivat jo 1993 Brittish Combat Associationin. Peter Consterdine on WCAn puheenjohtaja ja pääohjaaja, sekä Iain Abernethy kansainvälisten seurojen pääohjaaja. WCA on koti kamppailulajeja harrastaneille, jotka haluavat syventää osaamista käytännölliseen harjoitteluun, eli miten osaamista käytetään oikeissa tilanteissa. WCAn tärkein periaate on se, ettei poliittisia agendoja ole. Jäsenseurat voivat harjoitella mitä tahansa, eivätkä ole tiettyyn suuntaan pakotettuja. Sen sijaan järjestöjä kehotetaan tarvittaessa katsomaan oman organisaation ulkopuolelle kiinnostavien harjoitusmuotojen löytämiseksi.

Peter ja Iain eivät usko oman vapauden rajoittamiseen, heidän mukaansa muurien rakentaminen johtaa vain siihen, että ihmiset pyrkivät löytämään keinoja niiden ylittämiseksi.

Suomessa on meidän lisäksi myös toinen WCA:n jäsenseura Yamamichi Karate Club Turku Myös he seuraavat WCA:n periaatteita ja ovat usein mukana seminaareissa niin Suomessa kuin Euroopassa.

HISTORIAA


Seuramme perustettiin 1982. 1982-2016 olimme kansainvälisen KDS (Karate-Do Shotokain) jäsen. Shotokai tarkoittaa Shoton ryhmää, jossa Shoto on Gichin Funakoshinin, modernin karaten perustajan, pseudonyymi. Shotokai organisaation virallisen perustaminen tapahtui Gichin Funakoshinin hautajaisjärjestelemisen yhteydessä. Mainittavat henkilöt, jotka osallistuivat perustamiseen olivat Shigeru Egami, Shotokai Dojon pääkouluttaja, sekä Genshin Hironishi, Shotokain presidentti.

Sensei Mitsusuke Harada perusti 1965 KDS-organisaation. Hän halusi opettaa ortodoksista Shotokan karatea sillä tavalla kun hän on sen oppinut, ilman teknisiä tai poliittisiä influenssejä muista suuntautuksista. Tästä lähdettiin kehittämään omaa tietämme, omaa karate-dota